thumbnail

Theo thông báo vào ngày 15/8, Hội đồng Dự trữ Liên bang Mỹ đã hoàn thiện các hướng dẫn từng cấp để cấp quyền truy cập vào tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang cho các ngân hàng tiền điện điện tử và các tổ chức có liên quan. 

Vào ngày hôm qua, Ủy ban Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết về việc đã hoàn thiện bản hướng dẫn về những yếu tố mà các ngân hàng dự trữ phải xem xét khi nhận được các yêu cầu về tài khoản và dịch vụ thanh toán của Cục Dự trữ Liên bang. Những nguyên tắc này tạo ra một khung đánh giá ba cấp với mức độ thẩm định cần thiết, tùy thuộc vào mức độ rủi ro của người nộp đơn.

Được biết, các hướng dẫn lần đầu tiên được đề xuất vào tháng 5/2021. Sau đó một đề xuất bổ sung được phát hành vào tháng 3 cùng các hướng dẫn cuối cùng, sẽ có hiệu lực sau khi được xuất bản trên The Federal Register. Trong khi đó Fed cho biết trong một tuyên bố rằng:

“Các tổ chức đã tham gia vào một số hoạt động mới và các cơ quan có thẩm quyền vẫn đang phát triển khuôn khổ quản lý & giám sát thích hợp sẽ được đánh giá sâu rộng hơn.”

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn tiếp tục đưa ra các khuôn khổ quy định được hoàn thiện để cung cấp quyền truy cập thuận tiện hơn giữa các tổ chức không được liên bang bảo hiểm theo luật tiểu bang và liên bang.

Trên thực tế, các tổ chức không được liên bang bảo hiểm theo luật liên bang nhưng không có công ty mẹ với sự giám sát của cơ quan này sẽ bị xem xét nghiêm ngặt nhất. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính cần có tài khoản Dự trữ Liên bang để truy cập vào hệ thống thanh toán toàn cầu.

Phương pháp tiếp cận được cho là có phần "chậm chạp" của Fed trong việc cấp cho các ngân hàng tiền điện tử quyền truy cập vào tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang từ lâu đã làm dấy lên mâu thuẫn giữa một số ngân hàng khác nhau. 

fed tại mỹ
Fed Mỹ đã đưa ra hướng dẫn mới cho các ngân hàng tiền điện tử.

Wyoming đã đưa ra các quy tắc để cho phép những ngân hàng xử lý dịch vụ liên quan đến tiền điện tử vào năm 2019. Vào tháng 6, Ngân hàng tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Wyoming - Custodia đã kiện Hội đồng thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Dự trữ Liên bang của thành phố Kansas. Nguyên nhân dẫn đến vụ kiện là vì công ty này đã phải chờ 19 tháng để nhận được quyền truy cập vào tài khoản chính của Cục Dự trữ Liên bang. Thời gian này đã vượt quá giới hạn quy định về deadline phản hồi. 

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã cảnh báo trong một tuyên bố rằng các hướng dẫn mới chỉ là bước đầu tiên trong việc cung cấp một quy trình minh bạch. Tuy nhiên điều này cũng là một yếu tố thúc đẩy thời hạn hoàn thành các bản đánh giá tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang diễn ra nhanh hơn.

0
0
icon0
iconicon