Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Fed ban hành hướng dẫn mới dành cho các ngân hàng tiền điện tử

Vào ngày 15/8, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới cho các ngân hàng tiền điện tử tại quốc gia này.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Aug 16 2022
Updated Dec 20 2023
Amber media