Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phó chủ tịch FED cho rằng Stablecoin và CBDC khó đánh bại Đô La Mỹ

Phó chủ tịch FED tin rằng cả stablecoin cũng như các loại tiền kỹ thuật số CBDC phát hành cũng không gây nhiều lo ngại cho đồng đô la Mỹ.
Published Jun 30 2021
Updated Jul 23 2022
6 min read
Amber media

Related Posts