Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Founder Huobi thành lập quỹ crypto với 400 triệu USD

Vào hôm nay 17/6, Du Jun, co-founder của Huobi và nhà đầu tư Trung Quốc được biết đến với cái tên “BMAN” Lee đã hợp tác triển khai một quỹ 400 triệu USD nhằm đầu tư vào các dự án crypto.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 17 2022
Updated Jan 18 2024
2 min read
Amber media

Related Posts