Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX bị Mỹ cáo buộc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB) đang điều tra FTX US về cáo buộc cung cấp sản phẩm chứng khoán chưa đăng ký ở Mỹ, theo Coindesk.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Oct 17 2022
Updated Dec 13 2023
3 min read
Amber media

Related Posts