Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX hợp tác Paradigm cung cấp giao dịch chênh lệch

Ngày 12/8, FTX đã chính thức hợp tác với Paradigm để giúp việc giao dịch chênh lệch (Spread) giữa các công cụ giao ngay, vĩnh viễn và tương lai trên BTC, ETH, SOL, AVAX, APE) trở nên dễ dàng và rẻ hơn.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Aug 12 2022
Updated Dec 12 2023
Amber media