Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX US chuyển toàn bộ nhân viên đến làm việc tại Miami

FTX US, chi nhánh giao dịch của FTX ở Mỹ đang khuyến khích nhân viên chuyển đến làm việc tại Miami. Đây là trụ sở mới chuyển cách đây một tháng của sàn giao dịch này và được kỳ vọng trở thành trung tâm crypto trong tương lai.
Published Oct 31 2022
Updated Nov 01 2022
3 min read
Amber media

Related Posts