Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin Mini Trust của Grayscale sẽ có mức phí thấp nhất từ trước đến nay

Sản phẩm ETF mới nhất của Grayscale, Bitcoin Mini Trust (BTC), sẽ có mức phí là 0.15%. Grayscale cho biết họ sẽ đóng góp 10% tài sản của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) cho Bitcoin Mini Trust.
Amber avatar
Michael
2 min read
Published Apr 21 2024
Updated Apr 21 2024
gbtc mini phí thấp nhất

Grayscale, hiện là bên cung cấp spot Bitcoin ETF có chi phí cao nhất, mới tiết lộ mức phí 0.15% cho phiên bản mini của quỹ. Đây là mức phí thấp nhất trong các quỹ Bitcoin ETF từ trước đến nay.

Bitcoin Grayscale Trust (GBTC) hiện có mức phí 1.5%. Khi Bitcoin Mini Trust (BTC) của Grayscale được tiết lộ, hồ sơ cho biết công ty sẽ đóng góp 10% tài sản bằng GBTC cho Bitcoin Mini Trust. Cổ phiếu của Mini Trust sẽ được phát hành và phân phối tự động cho những người nắm giữ cổ phiếu GBTC. 

sơ lược về bitcoin mini trust
-- Sơ lược về Bitcoin Mini Trust --

Báo cáo tài chính chiếu lệ là những dự đoán về chi phí và doanh thu trong tương lai, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và kế hoạch tương lai của công ty.

Bitcoin Mini Trust của Grayscale được hình thành để cung cấp cho các nhà đầu tư GBTC một lựa chọn có mức phí thấp hơn, có tính cạnh tranh cao hơn so với các quỹ Bitcoin ETF khác được phê duyệt vào tháng 1. Hiện, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) ở mức 0.19% là quỹ spot Bitcoin ETFs có chi phí thấp nhất.

advertising

Việc tạo thêm quỹ của Grayscale được coi là một sự kiện không chịu thuế đối với các cổ đông hiện tại của GBTC, vì vậy những nhà đầu tư này sẽ không phải trả thuế để chuyển vào quỹ mới.

Một số nhà đầu tư GBTC giai đoạn đầu với mức lãi hàng nghìn phần trăm sẽ phải chịu một mức thuế khá lớn, để chuyển sang sản phẩm của đối thủ cạnh tranh với mức phí thấp hơn.

GBTC của Grayscale đã xuất hiện hơn một thập kỷ trước được cung cấp thông qua một đợt phát hành riêng lẻ. Vào giữa năm 2015, cổ phiếu bắt đầu được giao dịch công khai OTC. Điều này tiếp tục cho đến tháng 01/2024 khi GBTC được niêm yết lên NYSE Arca dưới dạng spot Bitcoin ETF, cùng với các sản phẩm cạnh tranh từ các công ty khác bao gồm BlackRock và Fidelity.

Tài sản hiện tại mà Grayscale quản lý ở mức khoảng 19.6 tỷ USD, và đối thủ lớn nhất của nó, quỹ IBIT của BlackRock, đã tăng lên hơn 17.5 tỷ USD.