Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Giá stablecoin lung lay giữa khủng hoảng FTX

Hôm qua (8/11), hàng loạt stablecoin như USDT, USDC, DAI và GUSD lần lượt giảm xuống còn khoảng 0.998 USD. Trong khi đó, giá BUSD không có sự biến động.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Nov 10 2022
Updated Nov 10 2022
2 min read
Amber media

Related Posts