Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Giám đốc FTX.US Brett Harrison rời vị trí

Brett Harrison, giám đốc của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX.US sẽ rời bỏ vị trí và trở thành cố vấn của công ty. 
Amber avatar
immihu.web3
Published Sep 28 2022
Updated Dec 12 2023
2 min read
Amber media

Related Posts