Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Giao dịch đầu tiên sau The Merge tốn phí 60,000 USD

Ngày 15/9, sau khi The Merge hoàn tất, NFT đầu tiên được mint trên mạng Ethereum Proof-of-Stake tốn phí khoảng 36.8 ETH (tương đương 60,626 USD).
Amber avatar
quynhnguyen
Published Sep 15 2022
Updated Sep 15 2022
3 min read
Amber media

Related Posts