Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Gitcoin (GTC) chính thức được hỗ trợ bởi Coinbase Custody

Giữa làn sóng “chia tài khoản” bởi cú sập của Bitcoin, Gitcoin chính thức được Coinbase hỗ trợ trên nền tảng của họ. Tìm hiểu ngay sự kiện này tại đây!
Amber avatar
alice
Published May 25 2021
Updated Jul 14 2022
8 min read
Amber media

Related Posts