Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Google Cloud cung cấp dịch vụ node cho Ethereum

Theo Google Cloud, bộ công cụ node blockchain mới sẽ đơn giản hóa quá trình thiết lập node mới và giúp việc lưu trữ node trên phần cứng của người dùng trở nên dễ dàng hơn.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 27 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media