Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Google hiển thị số dư ví Ethereum Name Service trong kết quả tìm kiếm

Khi bạn nhập tên miền Ethereum Name Service trên Google, công cụ tìm kiếm sẽ hiện hiển thị số dư ETH của ví liên kết với tên miền đó. Hiện tại, tính năng này chỉ áp dụng cho các địa chỉ Ethereum, chưa khả dụng với Bitcoin.
Amber avatar
Do Quyen
2 min read
Published Mar 23 2024
Updated Mar 23 2024
Amber media

Google đang hiển thị số dư của các ví được liên kết với tên miền Ethereum Name Service (ENS) trong kết quả tìm kiếm. Ethereum Name Service cung cấp các tên miền ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu và được liên kết với ví Ethereum. Nhờ đó giúp đơn giản hoá quy trình gửi tài sản giữa các ví.

Vào tháng 05/2023, Google đã giới thiệu tính năng hỗ trợ hiển thị số dư của ví Ethereum. Ban đầu, người dùng có thể tìm kiếm một địa chỉ ví cụ thể và xem số dư ví trực tiếp trong kết quả tìm kiếm. Chức năng này hiện đã được mở rộng sang các tên miền ENS, theo Brantly Millegan - cựu lãnh đạo ENS.

google hiển thị số dư của các địa chỉ được liên kết với miền dịch vụ ethereum
Google hiển thị số dư của các địa chỉ được liên kết với miền dịch vụ Ethereum

Tính năng này cho phép tất cả mọi người có thể tìm kiếm một tên miền ENS trong kết quả tìm kiếm. Sau đó, Google sẽ cung cấp số dư trong ví và địa chỉ ví blockchain được liên kết với tên miền. Dữ liệu được lấy từ Etherscan và số dư được hiển thị tính đến giao dịch gần nhất.

advertising

Tuy nhiên, có vẻ như dịch vụ này chưa được sử dụng rộng rãi. Một số người dùng nhận thấy nó không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Millegan lưu ý rằng tính năng này hoạt động ổn định hơn khi sử dụng chế độ duyệt web riêng tư hoặc khi đăng xuất khỏi các dịch vụ của Google.