Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hacker FTX bắt đầu rửa tiền qua máy trộn ChipMixer

Ngày 25/11, hacker FTX bắt đầu có động thái rửa tiền thông qua máy trộn ChipMixer. Cộng đồng đã phát hiện ra dấu hiệu rửa tiền của kẻ tấn công vào ngày 12/11.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Nov 26 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media