Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hacker mint hàng chục nghìn token XEN miễn phí qua FTX

Hacker đã lợi dụng lỗ hổng của FTX để mint 17,000 token XEN nhưng không tốn bất kỳ khoản phí gas nào. Ngoài ra, kẻ tấn công cũng lấy cắp số lượng lớn XEN.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Oct 13 2022
Updated Dec 12 2023
Amber media