Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX hỗ trợ gửi crypto và USD qua email hoặc số điện thoại

Ngày 1/11, FTX thông báo ra mắt tính năng mới cho phép người dùng gửi crypto (hoặc USD) đến bất kỳ email hoặc số điện thoại nào.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Nov 04 2022
Updated Dec 12 2023
Amber media