Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hàn Quốc đánh thuế hoạt động airdrop crypto

Theo tờ báo Hàn Quốc Yonhap, 22/8, Bộ Kinh tế và Tài chính sẽ áp thuế cho người dùng khi nhận tài sản phi tập trung dưới dạng airdrop. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Aug 22 2022
Updated Dec 25 2023
Amber media