Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hành trình x80 tài khoản trong thị trường NFT

Ngày 24/8, MevCollector, một nhà sưu tập NFT nổi tiếng trên Twitter, đã chia sẻ câu chuyện đầu tư đáng mơ ước của mình. Với những phương thức tưởng chừng rất đơn giản, nhà đầu tư này đã thành công tăng số tiền trong tài khoản lên gấp 80 lần.
Amber avatar
uyntran.web3
5 min read
Published Aug 25 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media