Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Đền Đài Loan phát hành NFT cho người hành hương

Một ngôi đền Đài Loan có tuổi đời hàng trăm năm đã phát hành NFT kèm đặc quyền trong nhiều sự kiện khác nhau, theo Forkast.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 27 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media