Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

HH, HL & LH, LL, SL và SH là gì? Chiến lược giao dịch với HH, HL & LH, LL

Thuật ngữ thường được hay sử dụng trong phân tích Chart như HH, HL & LH, LL, SL và SH. Vậy HH là gì, HL là gì? Cùng tìm hiểu tại đây nhé!
Amber avatar
kaylin
Published Dec 02 2021
Updated Aug 15 2022
8 min read
Amber media

Related Posts