Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance hỗ trợ bảo tàng Ukraine bán NFT gây quỹ

Bảo tàng hàng đầu Ukraine đã mã hóa các tác phẩm nghệ thuật để bán đấu giá trên Binance dưới dạng NFT. Cộng đồng quốc tế có thể góp sức ủng hộ bảo tàng một cách an toàn.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 18 2022
Updated Nov 21 2023
Amber media