Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hơn 300 NFT của Three Arrows Capital bất ngờ được chuyển vào ví mới

Theo báo cáo từ Nansen, ngày 4/10, hơn 300 Starry Night NFT của quỹ đầu tư đã phá sản Three Arrows Capital (3AC) bất ngờ được chuyển đến ví Ethereum mới.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Oct 05 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media