Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cơ hội nhận ngay NFT từ Cryptmas Metaverse cùng Binance

Để chúc mừng cho ngày lễ Giáng sinh 2021, Binance đã kết hợp với 8 dự án Metaverse. Cùng tham gia sự kiện Cryptmas Metaverse nhận NFT ngay tại đây.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Dec 27 2021
Updated Nov 20 2023
Amber media