Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Infura triển khai giao thức phi tập trung cho API Web3

Ngày 16/9, Infura - nền tảng cung cấp API Web3 do ConsenSys hậu thuẫn thông báo kế hoạch triển khai một giao thức phi tập trung vào đầu 2023.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 17 2022
Updated Dec 27 2023
Amber media