Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Interpol thành lập bộ phận chuyên phòng chống tội phạm crypto

Ngày 17/10, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) thành lập bộ phận chuyên trách đặc biệt nhằm tăng cường phòng chống tội phạm trong mảng tiền mã hóa.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Oct 19 2022
Updated Jan 16 2024
Amber media