Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Joe Biden thúc đẩy thắt chặt quy định crypto sau khi FTX sụp đổ

Trong cuộc họp tại Bali, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G-20 nhấn mạnh việc thắt chặt khuôn khổ quy định crypto đề giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn sau sự sụp đổ của FTX.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Nov 21 2022
Updated Dec 14 2023
4 min read
Amber media

Related Posts