Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tổng quan lịch sử Bitcoin - Những giai đoạn thăng trầm qua các năm

Bitcoin có từ bao giờ? Vì sao có hàng trăm nghìn dự án ra mắt mà Bitcoin vẫn luôn đứng đầu? Cùng tìm hiểu về lịch sử Bitcoin qua bài viết!
Amber avatar
kaylin
Published Jan 10 2022
Updated Aug 06 2022
13 min read
Amber media

Related Posts