thumbnail

Ngày 7/10, Lido, dự án cung cấp dịch vụ staking hàng đầu thông báo hỗ trợ tích hợp tài sản của nền tảng với các giao thức layer 2. 

Theo thông báo trên Twitter của Lido, nền tảng này cho phép tích hợp wstETH (wrapped staked ETH) với mạng lưới layer 2 Arbitrum One và Optimism. Điều này giúp dự án dễ dàng kết nối với các đối tác DeFi của mình, song vẫn bảo toàn được tính năng của stETH.

Bằng cách tích hợp với giao thức layer 2, người dùng Lido có thể tránh tình trạng tắc nghẽn mạng và phí giao dịch cao trên mạng Ethereum. Thay vào đó, giao dịch sẽ được xử lý trên các mạng lưới khác có mối liên hệ với Ethereum. Điều này giúp dự án dễ dàng quản lý khối lượng giao dịch từ blockchain. Ngoài ra, Lido cũng đưa ra hướng dẫn tích hợp wstETH với các giao thức trên cho người dùng. 

hướng dẫn của lido
Lido đưa ra hướng dẫn tích hợp wstETH với giao thức layer 2 cho người dùng.

Để khuyến khích người dùng sử dụng tính năng này, ngày 7/10, dự án phân bổ 150,000 token LDO để cung cấp phần thưởng wstETH hàng tháng trên một số mạng lưới layer 2. Các giao thức DeFi được ưu tiên khai thác thanh khoản bao gồm Beethoven X, Balancer, Curve Finance, Kyber Network và Velodrome.

Lido là một giải pháp staking cho việc ETH bị khóa khi stake vào ETH 2.0. Hiện tại, Lido đã mở rộng hơn, không chỉ là giải pháp cho riêng ETH 2.0 mà còn cho những tài sản staking khác. 

Cách thức hoạt động của Lido tương đối đơn giản. Người dùng stake ETH vào Lido và nhận lại stETH theo tỷ lệ 1:1. Số tài sản đó có thể được sử dụng thoải mái trên các dapp hỗ trợ stETH.

số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch trên mạng Arbirtum và Optimism ngày càng tăng cao. Nguồn: The Block.

Trong khi đó, các mạng lớp 2 Arbirtum và Optimism đều ghi nhận sự gia tăng về khối lượng giao dịch kể từ khi ra mắt 2021. Trên thực tế, hai mạng lưới này đều có số lượng giao dịch cao kỷ lục trên 200,000 giao dịch/ngày. 

0
0
icon0
iconicon