Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Long Term Holder đã hoàn tất quá trình gom Bitcoin?

Các dữ liệu on-chain cho thấy Long Term Holder (Người nắm giữ Bitcoin lâu dài) đã hoàn tất quá trình gom Bitcoin quanh vùng $15,000 - $18,000. Tối nay 26/5 sẽ có tin tức về chỉ số Core PCE có thể khiến giá Bitcoin khả năng cao biến động mạnh.
Amber avatar
Sammie
6 min read
Published May 26 2023
Updated Nov 14 2023
Amber media