Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

LUNA 2 tăng 70% trước khi lên Binance

LUNA 2.0, đồng token của Terra “mới” đã tăng mạnh hơn 70% chỉ trong 6 giờ. Nhiều người cho rằng sự tăng trưởng này là do sự kiện niêm yết token này trên sàn giao dịch Binance.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published May 30 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media