Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

LUNA giảm hơn 80% giá trị chỉ trong 72h

LUNA liên tục dump mạnh xuống dưới $15, giảm hơn 80% giá trị chỉ trong 72h qua. Trong khi đó Do Kwon tuyên bố sẽ thực hiện kế hoạch để cứu sống token này.
Published May 10 2022
Updated Sep 20 2022
3 min read
Amber media

Related Posts