Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Majid Al Futtaim chấp nhận thanh toán crypto

Chuỗi trung tâm thương mại hàng đầu tại Trung Đông Majid Al Futtaim đã hợp tác với Binance trong việc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 05 2022
Updated Jan 16 2024
2 min read
Amber media

Related Posts