Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Đánh mất tham vọng vị trí Top 2 TVL vào tay Terra, Solana đã hết thời?

Sau bản nâng cấp Columbus-5, hệ sinh thái Terra đã có sự tăng trưởng khá tốt nâng mức TVL cả hệ lên $16.67B, vượt BSC hệ này vẫn đang chững lại quanh mức $16.59B và giữ khoảng cách tương đối so với Solana ($11.93B).
Amber avatar
quangvo
6 min read
Published Dec 20 2021
Updated Dec 15 2023
Amber media