Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vốn hóa Stablecoin UST của Terra đạt 10 tỷ đô, vượt nhiều đối thủ

Trong bối cảnh DeFi đang tăng trưởng, Stablecoin UST của Terra cũng đang thể hiện “sức mạnh” của mình khi vượt qua DAI để trở thành stablecoin phi tập trung lớn nhất.
Amber avatar
Khải Hoàn
4 min read
Published Dec 27 2021
Updated Dec 15 2023
Amber media