Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Merlin Chain là gì? Săn airdrop token MERL trên Merlin Chain

Merlin Chain là một trong số ít Bitcoin Layer 2 giảm phí giao dịch, cải thiện tốc độ giao dịch, đồng thời hỗ trợ xây dựng dự án. Vậy Merlin Chain là gì?
Amber avatar
Hunt
8 min read
Published Apr 12 2024
Updated Apr 12 2024
merlin chain là gì

Merlin Chain là gì?

Merlin Chain là dự án Layer 2 trên blockchain Bitcoin, được tạo ra để cải thiện tốc độ giao dịch, giảm thiểu phí gas và tăng khả năng mở rộng. Ngoài ra, Merlin Chain còn tích hợp các công nghệ như Zk-rollup, Oracle, Data Availability và tính năng chống gian lận on-chain gọi là BTC fraud proof.

Merlin Chain có thể tương thích với máy ảo Ethereum (EVM - Ethereum Virtual Machine), cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng sản phẩm native-EVM trên mạng lưới, nhờ đó phát huy tiềm năng của blockchain Bitcoin và giao thức Ordinals.

dự án merlin chain
Dự án Merlin Chain
advertising

Hiện tại Merlin Chain đang hỗ trợ các giao thức Bitcoin như BRC-20, BRC-420, Bitmap, Atomicals, Pipe và Stamp.

Kiến trúc của Merlin Chain

Merlin Chain là dự án blockchain sử dụng công nghệ Zero-Knowledge Proofs (ZKP) từ Polygon làm nền tảng cốt lõi của mình. 

Trên Merlin Chain, hệ thống Oracle sẽ chịu trách nhiệm thu thập và tích hợp thông tin từ thế giới thực vào blockchain. Lớp Data Availability (DA) do Celestia phát triển giúp đảm bảo việc lưu trữ và xác minh dữ liệu được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả.

Lumoz, trước đây được biết đến với tên gọi Opside, đóng vai trò hỗ trợ năng lực tính toán cho Merlin Chain thông qua việc cung cấp các thợ đào (miner) cho Merlin Chain. Các thợ đào này sẽ đóng vai trò xác thực và tăng cường bảo mật cho giao dịch.

Lumoz là dự án hạ tầng blockchain cung cấp các giải pháp ZKP cho các nhà phát triển. Họ đã thành công trong việc gọi vốn 120 triệu USD trong vòng Series A.

Sự hợp tác này không chỉ tăng cường khả năng của Merlin Chain trong việc xử lý các ZKP mà còn góp phần vào việc cải thiện hiệu suất và an toàn cho hệ thống.

cấu trúc của merlin chain
Kiến trúc của Merlin Chain

Mạng lưới Bitcoin đóng vai trò như lớp “xác nhận” cuối cùng trên Merlin Chain. Tất cả dữ liệu gốc đều được lưu trữ trong mạng Oracle với các state roots (bản tóm tắt về trạng thái của dữ liệu trên Merlin Chain) và mạng Bitcoin sẽ lưu trữ các dữ liệu đó. Người dùng có thể xem tất cả giao dịch được kết hợp trên Merlin Chain mọi lúc và kiểm tra tính chính xác của chúng qua các zk-proofs được lưu trên blockchain Bitcoin.

Merlin Chain áp dụng cơ chế chống gian lận cho những zk-proofs này nhằm mục đích bảo vệ khả năng xác minh giao dịch của chính các zk-proofs. Đồng thời cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (POW) sẽ bảo đảm cho Merlin Chain có được sự an toàn.

Sự kiện Merlin’s Seal: Cơ hội săn airdrop trên Merlin Chain

Merlin's Seal là gì?

Merlin’s Seal là sự kiện fairlaunch được tạo ra để thúc đẩy người dùng gửi và stake tài sản trên hệ sinh thái Merlin thông qua cầu nối (bridge). Sau đó nhận lại điểm thưởng là M-point để có cơ hội được airdrop token MERL khi sự kiện kết thúc. 

Merlin Chain cung cấp hai lựa chọn bridge là Bridge to ChainBridge to Merlin’s Seal.

sự kiện merlin seal
Sự kiện Merlin's Seal

Các phần thưởng của sự kiện Merlin’s Seal bao gồm:

20% tổng cung MERL, token quản trị của Merlin Chain, sẽ được airdrop cho người dùng sở hữu M-point sau khi sự kiện kết thúc.
Phần thưởng khi cung cấp thanh khoản cho Merlin Swap, native DEX của hệ sinh thái Merlin Chain.
Điểm M-point và lợi nhuận khi stake ETH thông qua StakeStone.
tính năng bridge to chain của merlin chain
Tính năng Bridge to Chain của Merlin Chain

Bridge token bằng Merlin’s Seal để có thể nhận được token MERL trong tương lai.

Ngoài việc chuyển đổi BTC sang Merlin Chain thông qua tính năng Bridge to token, bạn cũng có thể bridge và stake một số token nhất định thông qua Merlin’s Seal, bao gồm: BTC, BRC-20 (ORDI, SATS, BTCS, RATS, MMSS, AINN, RCSV, MICE, TRAC), Bitmap, BRC-420 (Blue Box, This song about NFTs, Mineral), ETH, USDT, USDC...

tính năng bridge to merlin seal của merlin chain
Tính năng Bridge to Merlin's Seal của Merlin Chain

Cách tham gia Merlin's Seal

Khi muốn stake và bridge các tài sản khác ngoài blockchain Bitcoin như Ethereum, Arbitrum, Manta, Tron… bạn sẽ được dẫn tới trang khác được cung cấp bởi StakeStone.

tính năng stake token
Tính năng stake token trên các chain native-EVM được cung cấp bởi Stakestone

Phía dưới nút stake có phần Check my points, cho phép kiểm tra số tài sản đã stake, mốc tài sản đạt được và số người đã sử dụng invite code của bạn.

tính năng check my points
Tính năng Check my points

Sau khi stake, bạn có thể tự do lựa chọn giữa việc lãnh đạo một nhóm hoặc tham gia vào nhóm hiện có. Những người lãnh đạo nhóm sẽ có quyền lợi độc quyền là mời thành viên vào nhóm của họ.

Khi nhóm đạt được các mốc giá trị staking cụ thể, cả lãnh đạo và thành viên nhóm đều mở khóa được phần trăm thưởng bổ sung dựa trên điểm hàng ngày của họ:

1 BTC: Lãnh đạo nhóm +0.1%, Thành viên nhóm +0.05%
5 BTC: Lãnh đạo nhóm +0.2%, Thành viên nhóm +0.1%
10 BTC: Lãnh đạo nhóm +0.4%, Thành viên nhóm +0.2%
50 BTC: Lãnh đạo nhóm +0.8%, Thành viên nhóm +0.4%
100 BTC: Lãnh đạo nhóm +1.2%, Thành viên nhóm +0.6%

Lưu ý khi cày điểm M-point

Snapshot sẽ được thực hiện bởi Merlin Chain mỗi giờ để ghi lại giá trị của tài sản đang được stake và sau đó chuyển giá trị đó sang BTC. Người dùng sẽ nhận được M-point hằng ngày, tương đương với giá trị tài sản đã stake tính bằng BTC nhân với 10,000. Lưu ý rằng kết quả sẽ được làm tròn xuống.

Cách tính điểm M-point nhận được như sau:

Giả sử một người dùng có 10 ORDI đang stake.
Giá trị trung bình hàng ngày của ORDI qua các snapshot là 60 USD.
Giá trị trung bình của BTC trong tổng các snapshot là 40,000 USD.
M-point sẽ được tính như sau: (10 * 60) / 40,000 = 0.015 BTC. Điều này có nghĩa người dùng sẽ nhận được 0.015 * 10,000 = 150 M-point cho ngày hôm sau.
cách tính số token nhận được
Cách tính số token nhận được

M-token

M-token là liquid staking token của dự án Merlin Chain, cho phép người dùng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn dựa trên tài sản đã stake trên Merlin Chain. Theo đó, M-token có thể được tận dụng ở các sản phẩm khác trên hệ sinh thái của Merlin Chain như MerlinSwap (DEX) hoặc Merlin Starter (launchpad).

M-token đại diện cho tài sản bạn đã stake trước đó. Chẳng hạn, nếu bạn stake BTC, bạn sẽ nhận được M-BTC; nếu bạn stake USDT, bạn sẽ nhận được M-USDT.

Sau khi sự kiện Merlin's Seal kết thúc (dự kiến là cuối tháng 04/2024), bạn có thể đổi M-Token để lấy lại tài sản ban đầu với tỷ lệ 1:1.

đăng ký nhận m token
Bạn có thể đăng ký nhận M-token nếu như bạn đã stake tài sản của bạn vào Merlin Chain

Nếu bán hoặc làm mất M-token, bạn sẽ không thể lấy lại tài sản đã stake, tuy nhiên điểm M-point của bạn trong Merlin's Seal sẽ không thay đổi.

Thông tin chi tiết về token MERL

Tên token: Merlin
Ticker: MERL
Blockchain: Bitcoin, Merlin Chain
Token Type: Update...
Contract: Update...
Total Supply: 2.100.000.000 MERL

Hiện Merlin Chain chưa công bố thêm thông tin chi tiết về token MERL.

Đội ngũ dự án

bitmap tech
Bitmap Tech - Đội ngũ đứng đằng sau Merlin Chain

Merlin Chain là sản phẩm của đội ngũ Bitmap Tech, gã khổng lồ của hệ sinh thái Bitcoin với 2 sản phẩm nổi tiếng là game metaverse Bitmap.game và tiêu chuẩn token BRC-420 trên Ordinals.

Nhà đầu tư

Dự án Merlin Chain đã kêu gọi được vốn từ các quỹ đầu tư như Kucoin, OKX Ventures, ABCED và nhiều bên khác với số tiền không được công bố.

những nhà đầu tư của merlin chain
Những nhà đầu tư của Merlin Chain

Các kênh thông tin chính thức của Merlin Chain

Dưới đây là một số trang thông tin của Merlin Chain: