Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hoạt động đầu tư Bất động sản trên My Neighbor Alice sắp diễn ra

My Neighbor Alice là một dự án game được xây dựng trên blockchain, nơi người chơi có thể xây nhà, sở hữu đất, sưu tập và gặp gỡ bạn bè đã công bố đợt bán đất ảo đầu tiên.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 27 2021
Updated Jul 21 2022
4 min read
Amber media

Related Posts