Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Có nên mua Altcoin lúc này?

FED ngừng tăng lãi suất nhưng dự định tăng thêm 0.5% nữa trong 2023. BTC giảm 1,000 giá sau đó, vậy thị trường đang như thế nào và có nên mua altcoin không?
Amber avatar
uyntran.web3
Published Jun 16 2023
Updated Aug 01 2023
4 min read
Amber media

Related Posts