Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nghị sĩ Mỹ: "Crypto đã quá lớn để có thể bị cấm"

Theo tờ Los Angeles Times ngày 4/9, Hạ nghị sĩ Brad Sherman khẳng định Mỹ bây giờ “khó lòng cấm được tiền mã hóa” vì ngành công nghiệp đã quá lớn mạnh.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Sep 05 2022
Updated Jan 11 2024
Amber media