Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tin vui từ Ấn Độ, người dân có thể thanh toán crypto dễ dàng

Hôm qua ngày 31 tháng 5, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã đưa ra lời giải thích để làm rõ việc các ngân hàng vẫn có thể cung cấp các khoản thanh toán tiền điện tử.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published May 31 2021
Updated Jul 23 2022
6 min read
Amber media

Related Posts