Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Những sự thật “đắng lòng” về đầu tư NFT

Trong bài đăng Twitter ngày 27/8, nhà phân tích NFT OKHotshot đã chỉ ra một loạt sự thật phũ phàng về NFT mà chúng ta khó lòng phủ nhận được.
Amber avatar
uyntran.web3
7 min read
Published Sep 04 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media