Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Dữ liệu on-chain dự báo về đợt tăng trưởng mạnh của BTC

BTC ở khung Tuần đóng nến vẫn chưa đẹp. Mặc dù là nến tăng nhưng chưa được xem là Bullish Engulfing và về Volume cho thấy có lực mua nhưng chưa thật sự mạnh.
Published Mar 20 2022
Updated Aug 15 2022
5 min read
Amber media

Related Posts