Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sideways là gì? Cách giao dịch khi thị trường Sideways

Sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, thị trường sẽ đi vào giai đoạn Sideways. Vậy sideways là gì? Cách giao dịch khi thị trường Sideways ra sao?
Published Feb 28 2022
Updated Aug 06 2022
5 min read
Amber media

Related Posts