Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

OpenSea bắt tay Warner Music Group tạo cơ hội tiếp cận Web3 cho nghệ sĩ

Warner Music Group (WMG), công ty giải trí và âm nhạc hàng đầu toàn cầu Warner Music Group (WMG) công bố hợp tác với OpenSea nhằm tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận Web3 cho các nghệ sĩ.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 30 2022
Updated Dec 27 2023
Amber media