Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Palau sử dụng NFT làm ảnh căn cước công dân

Vào thứ sau ngày 10/6, Cộng hòa Palau đã thông báo sử dụng NFTs trên BNB Chain blockchain để làm hình ảnh cho căn cước công dân tại nước này.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 11 2022
Updated Nov 22 2023
Amber media