Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích DEGO BEL - Binance Smart Chain Ecosystem (6/2021)

Hôm nay chúng ta sẽ vào phân tích các dự án được nhắc tới nhiều thời gian đây trên BSC, đó là DEGO và BEL.
Amber avatar
alice
Published Jun 15 2021
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts