Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích Ethereum - có thể bắt đáy ETH ở đâu?

Nhờ sự bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2021 mà nhiều người đã bày tỏ quan điểm rằng ETH có thể thậm chí đạt mức target $10,000 với những dẫn chứng cụ thể.
Amber avatar
Sammie
Published May 16 2021
Updated Jul 25 2022
4 min read
Amber media

Related Posts