Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

MATIC tăng vọt sau khi Polygon bắt tay Instagram

Quan hệ hợp tác với Instagram đã giúp đã góp phần giúp MATIC duy trì phong độ trong thời kỳ thị trường ảm đạm này.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Nov 04 2022
Updated Dec 06 2023
Amber media