Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTT tăng gần 50% sau đề xuất FTT 2.0

Ý tưởng được đưa ra khiến cộng đồng liên tưởng đến kế hoạch tái tạo hệ sinh thái Terra trước đó.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Dec 09 2022
Updated Dec 13 2023
2 min read
Amber media

Related Posts