Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Số lượng ETH mới giảm hơn 50% trong tháng 9

Doanh thu từ việc xác thực giao dịch Ethereum vào tháng 9 đã giảm hơn một nửa từ sau The Merge, theo The Block.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 04 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media